Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych
do Komendy Powiatowej Policji w Oławie

za pomocą platformy e-PUAP.

Wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Komendy Powiatowej Policji w Oławie oraz otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru.

  • Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Powiatowej Policji w Oławie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.
  • Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Powiatowej Policji w Oławie muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej   EPUAP

 

Link -> OBYWATEL.GOV.PL

Dokumenty elektroniczne mogą być doręczane do Komendy Powiatowej Policji w Oławie również na informatycznych nośnikach danych lub elektronicznych dokumentach do kontrolowanej jednostki.

Informujemy więc, że Komenda będzie akceptowała dokumenty elektroniczne zapisane na:

  • dysku CD-RW,
  • urządzeniu typu Pen Drive.

Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w godzinach przyjmowania interesantów Komendy Powiatowej Policji w Oławie w sekretariacie w godz. 07:30-15:30, ul. Kopernika 1.

Akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych doręczanych do Komendy Powiatowej Policji w Oławie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznych nośnikach danych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Komenda Powiatowa Policji w Oławie akceptuje formaty poczty elektronicznej wraz z załącznikami w formatach wymienionych w ww. Rozporządzeniu.

W szczególności:

  • do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .txt, .doc, .pdf, .rtf oraz Open Document wersja 1.0,
  • do danych zawierających informację graficzną akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .jpg (.jpeg), .gif,
  • do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .zip oraz .rar.


Urzędowe poświadczenie odbioru:

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Komendy Powiatowej Policji w Oławie zostanie poświadczony podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Komendy, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.
Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dysku CD-RW lub urządzeniu typu Pen Drive.
Poświadczenie to można uzyskać w godzinach przyjmowania interesantów Komendy Powiatowej Policji w Oławie w Sekretariacie w godz. 07:30-15:30, ul. Kopernika 1.

Metryczka

Data publikacji 06.08.2018
Data modyfikacji 30.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oławie
Osoba udostępniająca informację:
Alicja Jędo KPP Oława
Osoba modyfikująca informację:
Alicja Jędo
do góry