Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Oławie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestryW sekretariacie KPP w Oławie prowadzi się następujące ewidencje:

- Dzienniki Korespondencyjne

- formularze „spis spraw”

- dziennik podawczy

- książki doręczeń poczty (do instytucji)

- Rejestry poczty dla odpowiednich rodzajów przesyłek (zwykłej, poleconej, resortowej)

- Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych (itp.) dokumentów jawnych („rejestr matka”)

- Rejestr przepisów prawnych: MSWiA, KGP, KWP, KPP

- Rejestr wydanych zaświadczeń

- Książka inwentarzowa Księgozbioru oraz biblioteka z literaturą

INNE:

- Konstytucja RP

- Dzienniki Urzędowe KGP

- Dzienniki Ustaw RP

- Monitor Polski RP


Czynności kancelaryjne w KPP Oława wykonuje sekretariat – pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne załatwienie danej sprawy.

ARCHIWUM

   W KPP w Oławie znajduje się składnica akt, która ma na celu: przyjmowanie dokumentacji powstałej w toku działania jednostki (ogniw-referatów), gromadzenie, zabezpieczanie dokumentacji i konserwacja dokumentacji, porządkowanie i ewidencjonowanie zasobu archiwalnego, brakowanie dokumentów o czasowym okresie przechowywania, udostępnianie akt ( dokumentacji), przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (innych archiwów).
Podstawą prawną działania jest Zarządzenie nr 28 MSWiA z dnia 22 września 2000r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Resorcie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Metryczka

Data publikacji 25.03.2009
Data modyfikacji 05.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Madejska
Osoba udostępniająca informację:
Michał Moroz Sekretariat
Osoba modyfikująca informację:
Michał Moroz
do góry