Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Oławie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.12.1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie ( Dz. U. Nr 161, poz. 1109 z późn. zm.) oraz Instrukcja nr 1/2001 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 14.12.2001 r. w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych KWP województwa dolnośląskiego

 

Czynności kancelaryjne w komórkach i jednostkach organizacyjnych KPP w Oławie wykonują kancelarie, sekretariaty oraz pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne załatwianie sprawy.

Metryczka

Data publikacji 25.03.2009
Data modyfikacji 05.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisława Skibińska
Osoba udostępniająca informację:
Michał Moroz Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Michał Moroz
do góry