Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Oławie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Komendant Powiatowy Policji jest organem administracji rządowej.

 

Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii Starosty. W przypadku nieotrzymania opinii Starosty, Komendant Wojewódzki Policji może powołać odpowiednio Komendanta Powiatowego Policji po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii.

Pierwszego i pozostałych Zastępców Komendanta Powiatowego Policji powołuje Komendant Wojewódzki Policji na wniosek Komendanta Powiatowego Policji. Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji.

Metryczka

Data publikacji 25.03.2009
Data modyfikacji 31.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Małecka
Osoba udostępniająca informację:
Monika Małecka Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Michał Moroz
do góry